Bilimsel Program

05 MAYIS 2016 PERSEMBE
09:00-10:00 Kayıt
10:00-11:00 Açılış Konuşmaları
11:00-11:30 Marmara Üniversitesi Müzik Korosu
11:30-12:00 Onur Konuğu : Caroline Williams
12:00-13:00 Hanife Nur Çelt Oturumu
12:00-12:10 Türkmen Milli Halı Müzesi Üzerine Bir Değerlendirme
12:10-12:20 Bilgi İstasyonu Projesi - Halk Kütüphanesi
12:20-12:30 Belarus Milli Kütüphanesi Penceresinden
12:30-12:40 Türkmenistan'da Kütüphanecilik ve Kütüphanelerin Gelişimi
12:40-12:50 Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Tarihsel Gelişimi ve Önemi
12:50-13:00 Kosova Milli Kütüphanesi Geçmişi ve Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
13:00-14:00

Öğle Yemeği

13:00-14:00 Poster Sunumları
14:00-15:00 Yenilikçi Kütüphane Hizmetleri Oturumu
14:00-14:15 Halk Kütüphanelerinin Engellilere İlişkin Hizmetleri: Çankırı İl Halk Kütüphanesi Örneği
14:15-14:30 Ankara’daki Belediye Kütüphanelerinin Değerlendirilmesi
14:30-14:45 Ankara’daki Halk Kütüphanelerinin Kültürel Etkinlikler Gerçekleştirme Durumları Açısından Değerlendirilmesi
14:45-15:00 Ankara’daki Halk Kütüphanelerinin Engelliler Açısından Değerlendirilmesi 
15:00-16:00 Kent Arşivleri Oturumu
15:00-15:15 Bilgi Merkezlerinde Dijitalleştirme Süreçleri: Türk Tarih Kurumu ve Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Örnekleri
15:15-15:30 Arşivciliğin Yeni Yüzü ve Yeni Nesil Arşivciler 
15:30-15:45 Yerel Belliğin Korunması ve Bilginin Aktarılmasında Tarihi Kentler Birliği
15:45-16:00 Türkiye’de Kent Arşivleri: İzmir ve Ankara Kent Arşivleri Örneğinde, Kent Arşivlerinin Önemi
16:00-16:10 Çay-Kahve Arası
16:15-17:00 Öğrenci Bakış Açısı ile Bilgi ve Belge Yönetimi Oturumu
16:15-16:30 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ve Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Çalışma
16:30-16:45 Zenginleştirilmiş Kütüphaneler ve Bilgi Yönetimi Öğrencileri: Önemi, Özellikleri, Sonuçları ve Bir Projeye Bağlanması
16:45-17:00 Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgi Arama Davranışları Ve Bilgi Teknolojilerinin Bu Davranışlar Üzerine Etkisi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği
   
   
06 MAYIS 2016 CUMA
09:00-10:00 Müzelerde Bilgi Yönetimi Oturumu
09:00-09:15 Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi’nin Mimari Yapı Olarak İncelenmesi
09:15-09:30 Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Kullanıcı Memnuniyeti
09:30-09:45 Müzelerde Dijitalleştirme Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
09:45-10:00 Müzelerde Bilgi Yönetiminde Sergileme Hatalarının İncelenmesi: Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Örneği
10:00-11:00 Bilgi ve Belge Yönetiminde Teknoloji Oturumu
10:00-10:15 Okul Kütüphanelerinde İnovasyon Devrimi: Z-Kütüphane Örneği
10:15-10:30 Elektronik Kaynak Kullanımı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
10:30-10:45 Kütüphanelerde Sayısallaştırma ve Kültürel Mirasın Korunması
10:45-11:00 Kuşaklararası Bilgi Belge ve Teknoloji Kullanımı
11:00-11:10 Çay Kahve Arası
11:15-12:00

Bilgi ve Belge Yönetiminde Bilgi Okuryazarlığı Uygulamaları Oturumu

11:15-11:30 Twine Uygulaması ve Bilgi Okuryazarlığı Kapsamında Kullanımı
11:30:11:45 Öğrencilerin Okuma Kültürü ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Prof.Dr. MümtazTurhanSosyal Bilimler Lisesi Örneği
11:45-12:00 Google Arama Operatörlerinin, Dijital Yerliler ve Bilgi Okuryazarı Adayları Tarafından Bilinirliği Hakkında Bir Araştırma: Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Örneği
12:00-13:00 Kapanış ve Ödül Töreni
13:00-14:00 Öğle Yemeği
15:00-18:00 Boğaz Turu

 


Bu sayfa II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 02.05.2016 13:41:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM