Konular

Kütüphane

Şehir Kütüphaneleri

Yeni Nesil Kütüphaneler (Z Kütüphaneler, Kütüphane 4.0)

Yeni Teknolojiler

Kütüphane hizmetleri bağlamında İnovasyon

Kütüphanelerde dijitalleşme ve sunduğu avantajlar

Dijital koleksiyonlar

Dijital koleksiyonların oluşturulması, korunması ve sunulması

Kütüphaneler arası işbirlikleri

Kütüphaneler ve yaşam boyu öğrenme

Kütüphaneler ve okuma alışkanlığı

Dijital kullanıcılar

Dijital kütüphane yönetimi

Z-Kuşağı

Kütüphanelerde mobil uygulamalar

Şehirlerde kütüphane mimarileri

Arşivler

Kent Arşivleri

Kent Arşivleri Şehirlerimiz için Neden Önemli?

Kent Arşivleri Örnekleri

Dijital Arşivler

Dijital çağda arşiv hizmetleri

Dijital çağ arşivlerinde erişim

Dijital çağda arşivlerde etik ve mahremiyet unsurları

Dijital çağda arşivlerin etkinleştirilmesi

Dijital arşiv yönetimi

Arşiv hizmetleri bağlamında inovasyon

Yaratıcı Arşivleme / Creative Archiving

Bulut Bilişim

Dijital çağda arşivsel bilgi ve yetkinlikleri

Arşivci 3.0

RDA

Arşiv 3.0

Arşivlerde mobil uygulamalar

Şehirlerde arşiv mimarileri

Müzeler

Kent Müzeleri

Kent Müzeleri Neden Önemli?

Şehir Müzesi

Dijital Müzeler / Sergiler

Müze hizmetleri bağlamında inovasyon

Müzelerde mobil uygulamalar

Şehirleşme

Şehirleşmede kütüphane, arşiv ve müzelerin rolü

Dijital çağda, şehirleşmenin kültürel mirasın korunmasındaki rolü

Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin şehirleşme sürecindeki rolü

Şehirlerde müze mimarileriBu sayfa II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 12.02.2016 14:06:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM