Bildiri Kriterleri

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

  1. Lisans düzeyinde sunulacak bildirilerin (poster hariç) en az 4 kişilik öğrenci grupları tarafından hazırlanması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki bildirilerde tek kişilik başvurular da kabul edilecektir.
  2. Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar) içermelidir.
  3. Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 3 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.
  4. Poster olarak sunulacak çalışmalar 50x70 cm ebatlarında hazırlanmalıdır.
  5. Birinci satıra çalışmanın başlığı büyük harfler ile, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan yazılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları, kurumları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır. Başlık ve yazar isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.
  6. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
  7. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri, daha sonra bildirilecek olan tam metin formatına göre İBB Atatürk Kitaplığı tarafından kongre kitabına basılacaktır.
  8. Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek geri dönüş yapılacaktır.
  9. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 dır.
  10. Hazırlanan bildiri özeti sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (Büşra Yıldırım: byildirim.doc gibi) kaydedilmelidir.


Özet Bildiri Değerlendirme Kriterleri:

• Güncellik

• Özgünlük

• Alana Katkısı

• Tema ve Başlıklarla İlgisi

• Yöntemin Açıklayıcılığı

 

 

Bildirinin

Başlığı

 

                      BİLDİRİ BAŞLIĞI (Times New Roman, 14)

 

Yazarlar (sıra ile) Üniversiteleri, Sınıfı, e-posta adresleri

 

 Ad Soyad, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 3. Sınıf, abc@marmara.edu.tr 

 

Times New Roman, 12

 

ÖZ

 

Çalışma yapılan alanla ilgili bildirinin  amacına yönelik 250  kelimelik yalın bir anlatımla ilgili çalışma ifade edilmelidir.

Times New Roman, 12

 

Kaynakça


Çalışmanız ile ilgili belli başlı çalışmalar APA Formatında kaynakça olarak yazılmalıdır.

Times New Roman, 12

 

Anahtar Kelimeler

 

Çalışmanız ile ilgili en az 3 anahtar kelime konu başlığı olarak verilmelidir.

 

Times New Roman, 12Bu sayfa II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 24.04.2016 21:03:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM